Capidava
Capidava - Versiune in limba romana Capidava - English version
Prezentare generala Toponimul Capidava Istoricul Cercetarilor Obiective arheologice Unitati militare Territorium Capidavense Obiective turistice in zona Capidavei Personalia Numismatica Bibliografia Capidavei Publicatii recente Abrevieri Glosar de termeni Linkuri Galerie foto
CONTACT:
conf.dr. Ioan I.C. OPRIS; ioan_opris@yahoo.com ioan.opris@capidava.ro

BIBLIOGRAFIA CAPIDAVEI (1893 – 2016)


Dictionare, enciclopedii, serii epigrafice
*** Th. MOMMSEN, O. HIRSCHFELD, A. von DOMASZEWSKI, Corpus Inscriptionum Latinarum, III (= CIL III), Berlin, 1873-1902, nr. 12478, 14214/19; 14214/20, 14440.
*** Paulys Real-encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, s.v. Capidava (autor C. PATSCH) neue Bearbeitung, herausgegeben von G. Wissowa, III, Stuttgart, 1899, col. 1510.
*** Dictionar de istorie veche a Romaniei (Paleolitic – sec. X), coord. D.M. PIPPIDI, s.v. Capidava (autor Em. DORUTIU-BOILA), Bucuresti, 1976, p. 127-128.
*** R. FLORESCU, H. DAICOVICIU, L. ROSU, in Dictionar enciclopedic de arta veche a Romaniei, s.v. Capidava (autor R. FLORESCU), Bucuresti, 1980, p. 78-80.
*** Enciclopedia civilizatiei romane (coord. D. TUDOR), s.v. Capidava (autor V. BARBU), Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1982, p. 158-159.
*** Enciclopedia arheologiei si istoriei vechi a Romaniei (coord. C. PREDA), s.v. Capidava (autori Al. BARNEA, I. BARNEA), vol. I, Bucuresti, 1994, p. 247-249.
*** Emilia DORUTIU-BOILA, Inscriptiones Scythiae Minoris (coord. D.M. PIPPIDI), vol. V. Capidava-Troesmis-Noviodunum, Bucuresti, 1980, p. 30-75, nr. 8-54.
*** Em. POPESCU, Inscriptiile grecesti si latine din secolele IV-XIII descoperite in Romania, Bucuresti, 1976, p. 230-237, nr. 220-229.
*** Tabula Imperii Romani (Romula-Durostorum-Tomis), L 35, Bucuresti, 1969, p. 29-30.
sus

Monografii, albume, volume de popularizare, teze de doctorat
BARNEA I. 1968 = I. BARNEA, Perioada Dominatului, inR. VULPE, I. BARNEA, Din istoria Dobrogei. Romanii la Dunarea de Jos, vol. II, Bucuresti, 1968, p. 371-373, 391, 411, 421-422 si passim.
BARNEA I. 1977 = I. BARNEA, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, Città del Vaticano, 1977, p. 121.
BARNEA I. 1971 = I. BARNEA, in I. BARNEA, St. STEFANESCU, Din istoria Dobrogei. III. Bizantini, romani si bulgari la Dunarea de Jos, Bucuresti, 1971, p. 33-36, 64-67, 80-81, 91, 122-125, 169-172, 243-247, 252, 256, 261, 265, 269, 271, 273, 275, 276, 277, 282, 283, 285, 288, 290, 294, 304, 311, 318, 319, 325, 330, 331.
BARNEA I. 1981 = I. BARNEA, Arta crestina in Romania, 2, secolele VII-XIII, Bucuresti, 1981, p. 156-157, pl. 64/2b; 158-159, pl. 65/b.
BARNEA Al. 1991 = Al. BARNEA, La Dobroudja aux IVe-VIIe siècles n.è., in Al. Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja romaine, Bucuresti, 1991, p. 157, 162, 168, 174, 181, 182, 207, 210, 212, 220, 227, 233, 253, 254, 256, 272, 285, 286.
BARBULESCU 2001 = M. BARBULESCU, Viata rurala in Dobrogea romana (sec. I-III p.Chr.), Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, 2001, p. 104-112, 184-188 si passim.
BERCIU 1965 = D. BERCIU, in D. BERCIU, D.M. PIPPIDI, Din istoria Dobrogei. I. Geti si greci la Dunarea de Jos, Bucuresti, 1965, p. 132, 134.
CONRAD 2004 = Sv. CONRAD, Die Grabstelen aus Moesia Inferior. Untersuchungen zu Chronologie, Typologie und Ikonographie, Casa Libri, Leipzig, 2004, p. 190-196, nr. 241-261 (Capidava und Territorium).
COVACEF 2002 = Z. COVACEF, Arta sculpturala in Dobrogea romana. Secolele I-III, Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2002, passim.
FLORESCU GR., FLORESCU R., DIACONU P. 1958 = Gr. FLORESCU, R. FLORESCU, P. DIACONU, Capidava. Monografie arheologica, I, Bucuresti, 1958.
FLORESCU R. 1965a = R. FLORESCU, Capidava, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1965, 72 p., il.
FLORESCU R. 1968 = R. FLORESCU, Ghidul arheologic al Dobrogei, Bucuresti, Meridiane, 1968, p. 72-77, fig. 48-63 + 2 pl.
HARTUCHE, ANASTASIU 1976 = N. HARTUCHE, F. ANASTASIU, Catalogul selectiv al Colectiei de Arheologie a Muzeului Brailei, Braila, 1976, p. 270, nr. 558.
IONESCU-DOBROGIANU M.D. 1904 = M.D. IONESCU-DOBROGIANU, Dobrogia in pragul veacului al XX-lea, Editura Socec, 1904, p. 79.
MADGEARU 1997a = Al. Madgearu, Continuitate si discontinuitate culturala la Dunarea de Jos in secolele VII-VIII, Bucuresti, 1997, passim.
MATEI 1993 = Cr.D. MATEI, Capidava si Dunarea in secolele II-VI d.Chr., teza de doctorat (coordonator stiintific R. FLORESCU), Universitatea Bucuresti, Facultatea de Istorie, Bucuresti, 1993.
MICLEA 1978 = I. MICLEA, Dobrogea, Bucuresti, Ed. Sport-Turism, 1978, cap. Capidava (semnat R. Florescu, f.p. – 14 p.).
MICLEA, FLORESCU 1980 = I. MICLEA, R. FLORESCU, Stramosii romanilor. Daco-romanii, capitolul Capidava, Bucuresti, Ed. Meridiane, 1980, in vol. II, p. 135-136, fig. 404-415 si p. 178-180, fig. 660-662.
OPRIS 2000 = Ioan I.C. OPRIS, Ceramica romana tarzie din Dobrogea (sec. IV-VI d.Hr.). Cu privire speciala la Capidava, teza de doctorat (coordonator stiintific dr. Gh. POPILIAN), Ministerul Educatiei Nationale, Institutul Roman de Tracologie, Bucuresti, 2000.
OPRIS 2003 = Ioan I.C. OPRIS, Ceramica romana tarzie si paleobizantina de la Capidava in contextul descoperirilor de la Dunarea de Jos (sec. IV-VI p. Chr.), Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2003.
POPOIU 2001 = P. POPOIU, Antropologia habitatului in Dobrogea, colectia Om-natura-cultura, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2001, p. 145-162.
RADULESCU, SCORPAN, FLORESCU 1976 = A. RADULESCU, C. SCORPAN, R. FLORESCU, Itinerare arheologice dobrogene, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1976, p. 84-86, fig. 21-22 (vezi mai larg itinerarul V. Constanta – Pantelimon de Jos (Ulmetum) – Capidava – Hirsova (Carsium) (137 km), p. 80-86.
SUCEVEANU Al. 1977 = Al. SUCEVEANU, Viata economica in Dobrogea romana. Secolele I-III, Editura Academiei, Bucuresti, 1977, p. 66-68, 103-105, 140-142.
SUCEVEANU Al. 1991 = Al. Suceveanu, La Dobroudja aux Ier-IIIe siècles n.è., in Al. Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja romaine, Bucuresti, 1991, p. 20, 31, 33, 34, 45, 48-52, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69, 71, 81, 82, 86, 94, 95, 100, 110, 113, 114, 123, 127, 135.
TOCILESCU Gr. 1900 = Gr. TOCILESCU, Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie. Inscriptions inédites, Bucarest, 1900, p. 193, nr. 12.
VULPE 1938 = R. VULPE, Histoire ancienne de la Dobroudja, Académie Roumaine: Connaissance de la terre et de la pensée roumaines, Bucuresti, 1938, p. 39, 50, 103, 109, 110, 128, 154, 160, 161, 163, 165, 167-169, 176, 189-191, 193, 195, 196, 200, 212, 215, 229, 231, 247, 252, 254, 255, 257, 262, 302, 306, 307, 331, 340, 341.
WEISS 1911 = Jakob WEISS, Die Dobrudscha im Altertum. Historische Landschaftskunde, Sarajevo, Daniel A. Kajon Verlag, 1911, p. 23, 43, 46, 58.
ZAHARIADE 2006 = Mihail ZAHARIADE, Scythia Minor. A History of a Later Roman Province (284-681), with contributions by Virgil Lungu and Zaharia Covacef, in Pontic Provinces of the Later Roman Empire, I, Amsterdam, A.M. Hakkert, 2006, passim.
ZAHARIADE, GUDEA 1997 = M. ZAHARIADE, N. GUDEA, The Fortifications of Lower Moesia (A.D. 86-275), Amsterdam, 1997, p. 79.
sus

Studii si articole
ACHIM, OPRIS 2010 = Irina Adriana ACHIM, Ioan Carol OPRIS, Loca sancta Scythiae: l’église paléochrétienne de Capidava, un monument délaissé, in Antiquitas istro-pontica. Mélanges d`archéologie et d`histoire ancienne offerts ŕ Alexandru Suceveanu, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2010, p. 523-531, 5 pl.
ARICESCU 1976 = A. ARICESCU, Observatii privind garnizoana de la Capidava in secolele I-III, Pontica, IX, 1976, p. 79-88.
BARBULESCU, BUZOIANU, COVACEF 2008 = M. BARBULESCU, L. BUZOIANU, Z. COVACEF, Milestones from Dobruja in the collection of the Museum of National History and Archaeology Constanta, Pontica, XLI, 2008, p. 169-187.
BARBULESCU, CaTEIA 1998a = M. BARBULESCU, A. CaTEIA, Drumurile din Dobrogea romana, pe baza stalpilor miliari din sec. II-III p.Chr., Pontica, XXXI, 1998, p. 119-129.
BARBULESCU, CaTEIA 1998b = M. BARBULESCU, A. CaTEIA, Observations sur deux bornes milliaires inédites de la province de Scythie, The Roman Danubian Frontier between the 4th-6th centuries (The Second International Limes Symposium, Halmyris, August 1996, Romanian Institute of Thracology, Bucharest, 1998, p. 195-203.
BELDIMAN, SZTANCS, OPRIS 2011 = Corneliu BELDIMAN, Diana-Maria SZTANCS, Ioan Carol OPRIS, Data about the Antler Objects from Capidava, in vol. Scripta classica. Radu Ardevan sexagenario dedicata, Mega Publishing House, 2011, p. 51-70 (XIII pl.).
CARPUS C., CARPUS L., BURIU, SCARLAT 2005 = Cornelia CARPUS, Leonid CARPUS, Mihaela BURIU, Emilian SCARLAT, 62. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta. Studiu privind posibilitatea folosirii unor metode de laborator de analize medicale in arheologie, in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 2004, A XXXVII-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Jupiter-Mangalia, 25 – 28 mai 2005, CIMEC, 2005, p. 98-99.
CEACALOPOL 1962 = Gl. CEACALOPOL, Crucea relicvar de la Capidava, SCIA, IX, 1, 1962, p. 192-194.
CHELUTA-GEORGESCU 1978 = N. CHELUTA-GEORGESCU, Consideratii asupra tipului de locuinte feudale de la Capidava si elemente specifice amenajarii interiorului lor, Pontica, 11, 1978, p. 211-222.
CIOS I. 1986 = I. CIOS, Un sceptru apartinand epocii bronzului descoperit in cetatea feudala timpurie de la Capidava, Pontica, 19, 1986, p. 239-242.
COVACEF 1980 = Z. COVACEF, Raport preliminar asupra cercetarilor arheologice din sectorul V al cetatii Capidava (Campaniile din anii 1975, 1976, 1978 si 1979), Pontica, 13, 1980, p. 254-274.
COVACEF 1988-1989 = Z. COVACEF, Capidava in secolul VI e.n. Cateva observatii pe baza cercetarilor din sectorul V al cetatii, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 187-196.
COVACEF 1993 = Z. COVACEF, Cateva observatii pe marginea unor opaite descoperite in sectorul V al Capidavei, Pontica, 26, 1993, p. 245-251.
COVACEF 1995-1996 = Z. COVACEF, Accesorii vestimentare, de toaleta si podoabe descoperite in sectorul estic al cetatii Capidava, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 95-120.
COVACEF 1999a = Z. COVACEF, Ceramica de uz comun din sectorul de est al cetatii Capidava. Sec. IV-VI, Pontica, 32, 1999, p. 137-184.
COVACEF 1999b = COVACEF Zaharia, Christian symbols on objects discovered at Capidava, N. Gudea (Ed.), Roman Frontier Studies, XVII/1997, Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalau 1999, p. 813-826.
COVACEF 2000 = COVACEF Zaharia, Cohors I Germanorum à Capidava, in „Army and Urban Development in the Danubian Provinces of the Roman Empire”, Proceedings of The International Symposium – Alba Iulia, 8th-10th october 1999, Muzeul National al Unirii Alba Iulia = Bibliotheca Musei Apulensis, XV, Alba Iulia, 2000, p. 286-291.
COVACEF 2002-2003 = Z. COVACEF, Inele sigilare, Pontica, 35-36, 2002-2003, p. 323-327.
COVACEF, CORBU 1991 = Z. COVACEF, E. CORBU, Consideratii asupra unei categorii de opaite descoperite in sectorul V al cetatii Capidava, Pontica, 24, 1991, p. 287-297.
COVACEF Z., COVACEF, P. 1992 = Z. COVACEF, P. COVACEF, O noua marturie arheologica paleocrestina descoperita la Capidava, Pontica, 25, 1992, p. 343-348.
COVACEF, DOBRINESCU 1999 = Z. COVACEF, C. DOBRINESCU, Mecanisme de inchidere descoperite in sectorul de est al cetatii Capidava, jud. Constanta, Pontica, 32, 1999, p. 273-283.
COVACEF 2009 = Zaharia COVACEF, Consideratii asupra unor articole de podoaba descoperite la Capidava, Pontica, XLII, 2009, p. 465-476;
COVACEF, POTARNICHE 2009 = Zaharia COVACEF, Tiberiu POTARNICHE, Christian Symbols on the pottery found in the Eastern Sector of Capidava Fortress, in vol. The Christian Mission on the Romanian Territory during the first centuries of the Church, Constanta, 2009, p. 121-131.
COVACEF, POTARNICHE 2010 = Zaharia COVACEF, Tiberiu POTARNICHE, Accesorii ale unei balante din bronz descoperite in sectorul de est al Capidavei, Pontica, XLIII, 2010, p. 267-275.
CURSARU HERLEA 2008 = Maria Simona CURSARU HERLEA, Opaite medievale timpurii de la Capidava, in STUDIA UNIVERSITATIS CIBINIENSIS, V, Ed. Techno Media Sibiu, 2008, p. 45-56.
CURSARU HERLEA 2009 = Maria Simona CURSARU HERLEA, Capidava - o cetate milenara a Dobrogei, in Transilvania, nr. 1, 2009, p. 16-23.
CURSARU HERLEA 2009a = Maria Simona CURSARU HERLEA, Consideratii privind conservarea si restaurarea unor vase ceramice medievale timpurii descoperite la Capidava, in STUDIA UNIVERSITATIS CIBINIENSIS, VI, Sibiu, 2009, p. 249-262.
CURSARU HERLEA 2011 = Maria Simona CURSARU HERLEA, Consideratii privind caldarile de lut de la Capidava. Problematica conservarii si restaurarii acestora, in Transilvania, nr. 9, 2011, p. 85-94.
CURSARU HERLEA, SZAPPANYOS 2011 = Maria Simona CURSARU HERLEA, Maria Simona CURSARU HERLEA, Tünde SZAPPANYOS, Preocupari pentru conservarea si restaurarea ceramicii de la Capidava. Studiu de caz, in STUDIA UNIVERSITATIS CIBINIENSIS, VIII, Sibiu, 2011, ISSN 1584-3165, p. 143-150.
CURSARU HERLEA 2011a = Maria Simona CURSARU HERLEA, Preocupari pentru conservarea si restaurarea ceramicii de la Capidava, in Brvkenthal ACTA MVSEI, VI.4, 2011, p. 645-655.
CURSARU HERLEA 2011b = Maria Simona CURSARU HERLEA, Caldare de lut (Capidava), sec. XI, in Catalogul Salonului National de Restaurare, Ed. Muzeului Olteniei, Craiova 2011, p. 26.
CURSARU HERLEA 2012 = Maria Simona CURSARU HERLEA, Ceramica smaltuita din secolele X-XI de la Capidava, Pontica, XLV, 2012, p. 329-343.
CURSARU HERLEA 2012a = Maria Simona CURSARU HERLEA, Elements of Technology and Degradation Causes Regarding Capidava`s Pottery (IXth to XIth centuries), in Brvkenthal ACTA MVSEI, VII.4, 2012, p. 711-718.
CURSARU HERLEA 2012b = Maria Simona CURSARU HERLEA, Amfora de masa (Capidava), sec. V, in Catalogul Salonului National de Restaurare, Ed. Muzeului Olteniei, Craiova 2012, p. 23.
CURSARU HERLEA 2013 = Maria Simona CURSARU HERLEA, 10th-11th Centuries Amphorae from Capidava, Pontica, XLVI, 2013, p. 251-262.
CURSARU HERLEA 2013b = Maria Simona CURSARU HERLEA, Amfora (Capidava), sec. IV-VI; Amfora orientala (Capidava), sec. V-VI, in Catalogul Salonului National de Restaurare, Ed. Muzeului Olteniei, Craiova 2013, p. 12.
DAMIAN O., DAMIAN P. 1995-1996 = O. DAMIAN, P. DAMIAN , Eléments chrétiens de l’époque byzantine au Bas-Danube, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 233-244 (piesele de la Capidava discutate in p. 241-242).
DIACONU 1962a = P. DIACONU, Despre datarea valului de piatra din Dobrogea si localizarea evenimentelor din nota toparhului grec, in Studii, 15, 1962, 5, p. 1215-1233 (in special p. 1228).
DIACONU 1962b = P. DIACONU, Zur Frage der Datierung des Steinwalles in der Dobrudscha und der Lokalisierung der im Berichte des griechischen Toparchen geschilderten Ereignisse, Dacia, VI, 1962, p. 317-335 (in special p. 330-331).
FLORESCU GR. 1934a = Gr. FLORESCU, Monuments épigraphiques inédits de Capidava, Istros, I, 1934, 2, p. 249-261.
FLORESCU GR. 1934b = Gr. FLORESCU, Monumentum epigraphicum ineditum e Scythia Minore, in vol. in memoria lui Vasile Parvan, Bucuresti, 1934, p. 134-137.
FLORESCU GR. 1938 = Gr. FLORESCU, Ein germanischer Name aus Capidava, Germania, 22, 1, ian. 1938, p. 54-55.
FLORESCU GR. 1940a = Gr. FLORESCU, Monumente epigrafice in legatura cu problema continuitatii, RIR, 10, 1940, p. 164-174.
FLORESCU GR. 1940b = Gr. FLORESCU, Doua monumente epigrafice in legatura cu problema continuitatii, RIR, X, 1940, p. 164-173.
FLORESCU GR. 1944 = Gr. FLORESCU, Capidava, in vol. in amintirea lui Constantin Giurescu, Bucuresti, 1944, p. 249-261.
FLORESCU GR. 1946 = Gr. FLORESCU, Capidava in epoca migratiilor, RIR, 16, 1946, 4, p. 325-343.
FLORESCU GR. 1950a = Gr. FLORESCU, O noua inscriptie referitoare la familia Cocceilor dela Capidava, SCIV, 1, 2, 1950, p. 126-138.
FLORESCU GR. 1950b = Gr. FLORESCU, La famille des Coccei de Capidava, Serta Kazaroviana, Sofia, 1950, p. 285-290.
FLORESCU GR. 1957a = Gr. FLORESCU, O piatra de hotar de la Capidava, SCIV, VIII, 1957, p. 317-321.
FLORESCU GR. 1957b = Gr. FLORESCU, Einige neue Beobachtungen über den Donaulimes entlang der Dobrudscha, Dacia, N.S., I, 1957, p. 237-244.
FLORESCU R. 1961 = R. FLORESCU, Problema originii ceramicii rominesti si unele descoperiri recente de la Capidava, in Omagiu lui George Oprescu cu prilejul implinirii a 80 ani, Bucuresti, 1961, p. 199-210 si il.
FLORESCU R. 1965 = R. FLORESCU, Lucrul lemnului in asezarea feudala timpurie de la Capidava, Revista de etnografie si folclor, 10, 5, 1965, p. 529-536.
FLORESCU R. 1967 = R. FLORESCU, Date noi de la Capidava. in legatura cu cultura materiala a zonei Dunarii de Jos in perioada anterioara campaniilor lui Ioan Tzimisces, Apulum, 6, 1967, p. 259-267.
FLORESCU R. 1975 = R. FLORESCU, Date noi cu privire la cronologia Capidavei romane tirzii, Pontica, 8, 1975, p. 361-372.
FLORESCU R. 1986 = R. FLORESCU, Limesul dunarean bizantin in vremea dinastiilor isauriana si macedoneana, Pontica, 19, 1986, p. 171-177.
FLORESCU R. 2000-2001 = R. FLORESCU, Des tremblements de terre et des invasions en Scythie Mineure pendant l'Antiquité tardive, Pontica, 33-34, 2000-2001, p. 451-457.
FLORESCU R. 2004 = R. FLORESCU, Bordeiul mediobizantin de la Capidava si rolul sau in viata familiilor de stratiotai, Sesiunea Zilele Antropologiei romanesti – Universul locuintei, Sibiu 2001 (volumul reuneste sesiunile desfasurate la Sibiu din anii 1999-2001), Sibiu, 2004, p. 253-261.
FLORESCU R., CIOBANU R. 1972 = R. FLORESCU, R. CIOBANU, Problema stapanirii bizantine in nordul Dobrogei, Pontica, 5, 1972, p. 381-400.
FLORESCU R., CHELUTA-GEORGESCU 1974 = R. FLORESCU, N. CHELUTA-GEORGESCU, Sapaturile de la Capidava, Pontica, 7, 1974, p. 417-435.
FLORESCU R., CHELUTA-GEORGESCU 1975 = R. FLORESCU, N. CHELUTA-GEORGESCU, Sapaturile de la Capidava, Pontica, 8, 1975, p. 77-85.
FLORESCU R., COVACEF 1988-1989 = R. FLORESCU, Z. COVACEF, Stratigrafia Capidavei romane tirzii si feudale timpurii, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 197-247.
GÁL 2005 = Erika GÁL, New data on bird bone artefacts from Hungary and Romania, in From Hooves to Horns, from Mollusc to Mammoth. Manufacture and Use of Bone Artefacts from Prehistoric Times to the Present, H. Luik, A. M. Choyke, C. E. Batey & L. Lőugas (eds.), Proceedings of the 4th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group at Tallinn, 26th-31st of August 2003, Muinasaja teadus, 15, Tallinn, 2005, p. 325-338 (in special p. 331-332, fig. 10-11, 14).
GÁL 2006 = Erika GÁL, The role of Archaeo-Ornithology in the environmental and animal history studies, in E. Jerem, Zs. Mester and R. Benczes (eds.), Archaeological and Cultural Heritage Preservation within the Light of New Technologies, Selected papers from the joint Archaeolingua-EPOCH workshop, 27, September - 2 October 2004, Százhalombatta, Hungary, Archaeolingua Foundation, Budapest, p. 49-61.
GOSTAR N. 1966 = N. GOSTAR, Studii epigrafice. II, Arheologia Moldovei, IV, p. 185-186.
HAIMOVICI, URECHE 1979 = S. HAIMOVICI, R. URECHE, Studiul preliminar al faunei descoperite in asezarea feudala timpurie de la Capidava, Pontica, 12, 1979, p. 157-170.
HAIMOVICI 2006 = Sergiu HAIMOVICI, Ameliorarea rasiala a animalelor domestice evaluata prin specia taurine (bos taurus), facuta de catre romani, dupa venirea lor în antichitate, în actuala Dobroge, în Cronica cercetarilor arheologice. Campania 2005, A XL-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Constanta, 31 mai – 3 iunie 2006, CIMEC, 2006, p. 118-119.
HAIMOVICI, L. CARPUS, C. CARPUS 2006a = Sergiu HAIMOVICI, Leonid CARPUS, Cornelia CARPUS, Studiul arheozoologic al unui lot de fauna provenit din situl romano-bizantin de la Capidava – sec. IV-VI p.Chr., Pontica, 39, 2006, p. 355-363.
HAIMOVICI, L. CARPUS, C. CARPUS 2006b = Sergiu HAIMOVICI, Leonid CARPUS, Cornelia CARPUS, Studiul arheozoologic al unui lot de fauna provenit din situl bizantin de la Capidava – sec. IV-VI p.Chr., în Cronica cercetarilor arheologice. Campania 2005, A XL-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Constanta, 31 mai – 3 iunie 2006, CIMEC, 2006, p. 116-118.
MADGEARU 1997b = Al. Madgearu, The Downfall of the Lower Danubian Late Roman Frontier, Revue Roumaine d’Histoire, XXXVI, 1997, 3–4, p. 315–336.
MADGEARU 2001 = Al. Madgearu, The End of Town-life in Scythia Minor, Oxford Journal of Archaeology, vol. 20, nr. 2, May 2001, p. 207-217.
MATEI 1987 = Cr. MATEI, Cercetarile arheologice in zona instalatiei portuare antice de la Capidava, I, CCDJ, III-IV, 1987, p. 95-101.
MATEI 1988-1989 = Cr. MATEI, Cercetarile arheologice in zona instalatiei portuare antice de la Capidava, II, CCDJ, V-VI-VII, 1988-1989, p. 121-141.
MATEI 1991 = Cr. Matei, Consideratii privind raportul dintre Classis Flavia Moesica si fortificatiile limesului roman de la Dunarea de Jos (sec. I-VI), Pontica, 24, 1991, p. 143-158, in special p. 150-152.
MATEI 1991 b = Cr. Matei, O camee antica cu reprezentarea lui Eros de la Capidava, SCIVA, 42, 3-4, 1991, p. 241-244.
MATEI 1992 = Cr. Matei, Piepteni de os bilaterali de la Capidava, Istros, VI, Muzeul Brailei, Braila 1992, p. 273-276 + il. (pl. I-II, p. 440-441).
MANUCU-ADAMESTEANU 1984 = Gh. MANUCU-ADAMESTEANU, Elemente de cultura bizantina la gurile Dunarii,Peuce, IX, 1984, p. 375-388 (mai ales p. 375-376; il. la p. 726-732).
MUNTEANU 1970 = M. MUNTEANU, Cu privire la organizarea administrativa a teritoriului capidavens (sec. I-III e.n.), Pontica, 3, 1970, p. 211-221.
NICOLAESCU-PLOPSOR, CEACALOPOL 1960 = Dardu NICOLAESCU-PLOPSOR, GLORIA CEACALOPOL, Contributii istorico-arheologice si antropologice cu privire la problema sclavajului in teritoriul Capidavei, in Probleme de antropologie, 5, 1960, p. 98-111.
NOICA, MATEI, DIMA, MUNTEANU 1995 = N.St. NOICA, Cr. MATEI, I. DIMA, M. MUNTEANU, Cercetarile fizico-chimice privind mortarul de rostuiala folosit la instalatia portuara antica de la Capidava, CCDJ, XIII-XIV, 1995, p. 193-196.
NUTU, PETCU 2014 = George NUTU, Radu PETCU, A „Tutulusfibel” from Capidava, Pontica, XLVII, 2014, p. 295-314 (9 pl.), p. 315-323.
OPRIS 1997a = Ioan I.C. OPRIS, Notes sur la céramique romaine importée de la Scythie Mineure. I. Les grands plats africains à décoration chrétienne estampée de Capidava. Des nouveaux éléments iconographiques, Thraco-Dacica, XVIII, 1-2, 1997, p. 207-218.
OPRIS 1997b = Ioan I.C. OPRIS, O noua marturie epigrafica privitoare la stationarea cohortei I Ubiorum la Capidava, SCIVA, 3-4, 1997, p. 277-281.
OPRIS 1998 = Ioan I.C. OPRIS, Notes sur la céramique romaine importée de la Scythie Mineure. II. Deux formes africaines nouvelles de Capidava: African Red Slip Wares Hayes 56 et 97, Thraco-Dacica, XIX, 1-2, 1998, p. 161-166.
OPRIS 2004-2005 = Ioan I.C. OPRIS, Un nou monument epigrafic privitor la vexillatio Capidavensium, Pontica, XXXVII-XXXVIII, 2004-2005, p. 183-194.
OPRIS 2005 = Ioan I.C. OPRIS, Cetatea cu un mileniu de istorie. Capidava, Magazin istoric, s.n., XXXIX, nr. 9 (462), septembrie 2005, p. 9-12.
OPRIS 2006 = Ioan I.C. OPRIS, Fortificarea frontierei dobrogene a Moesiei Inferioare în preajma razboaielor daco-romane, în volumul DACIA AVGVSTI PROVINCIA. Crearea provinciei, Actele simpozionului desfasurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul National de Istorie a RomAniei, Bucuresti, 2006, p. 237-248.
OPRIS, POPESCU 1996 = Ioan I.C. OPRIS, M. POPESCU, Une nouvelle borne milliaire de Capidava, Thraco-Dacica, XVII, 1996, p. 189-190.
OPRIS, POPESCU 1997 = Ioan I.C. OPRIS, M. POPESCU, Un préfet inconnu de la cohorte de Capidava, Pontica, XXX, 1997, p. 177-181.
OPRIS, POTARNICHE 2014 = Ioan C. OPRIS, Tiberiu POTARNICHE, Piese ornamentale inedite de la Capidava, Pontica, XLVII, 2014, p. 295-314 (9 pl.).
OPRIS, RATIU 2014 = Ioan C. OPRIS, Al. RATIU, An Early Byzantine Shield Boss from Capidava, Cercetari arheologice, XXI, 2014, Muzeul National de Istorie a României, Bucuresti, p. 425-440 (pl. I-VI).
OPRIS, RATIU 2016 = Ioan C. OPRIS, Al. RATIU, An Early Byzantine Building next to the Main Gate at Capidava, in Moesica et Christiana. Studies in honour of Prof. Al. Barnea, Adriana Panaite, Romeo Cirjan, Carol Capita, (eds.), Muzeul Brailei Carol I, Editura Istros, Braila, 2016, p. 193-217 (15 pl.)
PAPASIMA 1999 = T. PAPASIMA, Cruciulite medievale inedite din Dobrogea, Pontica, XXXII, 1999, p. 297-301 (piesa de la Capidava la p. 297).
PETCULESCU 2006 = L. PETCULESCU, The Roman Army as a Factor of Romanization in the North-Eastern Part of Moesia Inferior, în Black Sea Studies, 5, Rome and the Black Sea Region. Domination, Romanisation, Resistance, edited by Třnnes Bekker-Nielsen, Aarhus University Press, 2006, p. 31-42.
PETRE 1963 = A. PETRE, Quelques données archéologiques concernant la continuité de la population et de la culture romano-byzantine dans la Scythie Mineure aux VIe et VIIe siècles de notre ère, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 317-353 (in special p. 337-346).
PINTER, DOBRINESCU, DRAGOTA, KELEMEN 2011 = Zeno Karl PINTER, Catalin Ionut DOBRINESCU, Aurel DRAGOTA, Beatrice KELEMEN, Cercetari preliminare in necropola medieval de la Capidava (com. Topalu, jud. Constanta), Pontica XLIV, 2011, p. 387-400.
POPESCU M.F. 2001-2002 = M.F. POPESCU, Trupele auxiliare romane din Moesia Inferior, SCIVA, 52-53, 2001-2002, p. 211-212, 229-230.
RADULESCU 1970 = A. RADULESCU, Un atestat straromanesc la Capidava, Pontica, III, 1970, p. 255-274.
RADULESCU 1970 = A. RADULESCU, Un document proto-roumain à Capidava, Dacia, N.S., 14, 1970, p. 311-323.
RATIU, STOIAN 2014 = Alexandru RATIU, Gabriel STOIAN, Proiectile pentru balista si prastie de la Capidava, SCIVA, tom 65, 3-4, 2014, 319-335.
SCORPAN 1968 = C. Scorpan, Contributii arheologice la problemele etnice ale Dobrogei antice. I. Carpi in Scythia Minor. II. O noua problema pentru secolele VI-VII e.n. III. Vase pictate din sec. IX-X in Dobrogea, in Pontice. Studii si materiale de istorie, arheologie si muzeografie, Muzeul de Arheologie Constanta, 1968, p. 364-366, fig. 22 a-b.
TOCILESCU Gr. 1893 = Gr. TOCILESCU, in AEM (Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Österreich-Ungarn), 17, 1893, Vienna, p. 83-84, nr. 6.
TOCILESCU Gr. 1896 = Gr. TOCILESCU, in AEM, 19, 1896, p. 88-90, nr. 28-31.
TOCILESCU Gr. 1903 = Gr. TOCILESCU, in RIAF (Revista pentru istorie, arheologie si filologie), 9, 1903, Bucuresti, p. 23, nr. 29; p. 24, nr. 30-31; p. 25-26, nr. 32-34.
TENTEA, POPESCU M.F. 2002-2003 = O. TENTEA, M.F. POPESCU, Alae et cohortes Daciae et Moesiae. A review and updating of J. Spaul’s Ala2 and Cohors2, Acta Musei Napocensis, 39-40/I, 2002-2003 (2004), p. 295-296.
VASILE 2005-2006 = Gabriel VASILE, Un schelet incomplet atribuit primei epoci a fierului (Hallstatt), descoperit la Capidava La Bursuci - studiu anthropologic, Studii de Preistorie, 3, 2005-2006, Asociatia RomAna de Arheologie, Editura Renaissance, 2006, p. 215-224.
ZAHARIADE 1996 = M. ZAHARIADE, The Roman Frontier in Scythia Minor (1980-1994), in Roman Limes on the Middle and Lower Danube (Cahiers des Portes de Fer, Monographies 2), Belgrad, 1996, p. 223-234.
sus

Numismatica
CUSTUREA 1986 = G. CUSTUREA, Unele aspecte privind penetratia monedei bizantine in Dobrogea in secolele VII-X, Pontica, 19, 1986, p. 273-277.
CUSTUREA 1995-1996 = G. CUSTUREA, Catalogul monedelor bizantine anonime descoperite la Capidava, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 301-307.
CUSTUREA, VERTAN, TALMATCHI 1997 = G. CUSTUREA, A. VERTAN, G. TALMATCHI, Descoperiri monetare in Dobrogea. XI, Pontica, 30, 1997, p. 371-386.
CUSTUREA, VERTAN, TALMATCHI 1998 = G. CUSTUREA, A. VERTAN, G. TALMATCHI, Descoperiri monetare in Dobrogea. XII, Pontica, 31, 1998, p. 309-328.
CUSTUREA, VERTAN, TALMATCHI 1999 = G. CUSTUREA, A. VERTAN, G. TALMATCHI, Descoperiri monetare in Dobrogea. XIII, Pontica, 32, 1999, p. 347-365.
GANDILA 2006 = A. GANDILA, Early Byzantine Capidava: The Numismatic Evidence, Cercetari numismatice, 12, 2006 (in print).
GANDILA 2006-2007 = Andrei GANDILA, Early Byzantine Capidava: the numismatic evidence, Cercetari numismatice, XII-XIII, 2006-2007, p. 105-130.
GANDILA 2007 = Andrei GANDILA, Greek, Imperial Roman, Byzantine and Ottoman coin finds from Capidava (1966-2006) in the Collection of the National History Museum of Romania, Pontica, XL, 2007, p. 607-623.
GANDILA 2009 = Andrei GANDILA, Un tezaur de monede bizantine timpurii descoperit la Capidava, Cercetari Numismatice, 15, 2009, p. 87-105;
OCHESEANU, PAPUC 1976 = R. OCHESEANU, G. PAPUC, Monede grecesti, romane si bizantine descoperite in Dobrogea, Pontica, 9, 1976, p. 215-235.
POENARU-BORDEA 1976-1980 = Gh. POENARU-BORDEA, Citeva monede romane si bizantine descoperite intimplator la Capidava, BSNR, LXX-LXXIV, 1976-1980, Nr. 124-128, Bucuresti, 1981, p. 247-251.
POENARU-BORDEA 1983-1985 = Gh. POENARU-BORDEA, Alte citeva monede descoperite la Capidava, BSNR, LXXVII-LXXIX, 1983-1985, Nr. 133, Bucuresti, 1986, p. 169-176.
VERTAN, CUSTUREA 1980 = A. VERTAN, G. CUSTUREA, Descoperiri monetare in Dobrogea. II, Pontica, 13, 1980, p. 347-366.
VERTAN, CUSTUREA 1981 = A. VERTAN, G. CUSTUREA, Descoperiri monetare in Dobrogea. III, Pontica, 14, 1981, p. 331-356.
VERTAN, CUSTUREA 1982 = A. VERTAN, G. CUSTUREA, Descoperiri monetare in Dobrogea. IV, Pontica, 15, 1982, p. 275-292.
VERTAN, CUSTUREA 1986 = A. VERTAN, G. CUSTUREA, Descoperiri monetare in brogea. VII, Pontica, 19, 1986, p. 297-308.
VERTAN, CUSTUREA 1988-1989 = A. VERTAN, G. CUSTUREA, Descoperiri monetare in Dobrogea. VIII, Pontica, 21-22, 1988-1989, p. 369-390.
VERTAN, CUSTUREA 1992 = A. VERTAN, G. CUSTUREA, Descoperiri monetare in Dobrogea. IX, Pontica, 25, 1992, p. 381-398.
VERTAN, CUSTUREA 1995-1996 = A. VERTAN, G. CUSTUREA, Descoperiri monetare in Dobrogea. X, Pontica, 28-29, 1995-1996, p. 309-321.
sus

Rapoarte de sapatura (periegheza Parvan-Polonic 1912; cercetari arheologice sistematice 1924-2015)
COVACEF 1979 = Z. COVACEF, Raport preliminar privind cercetarile arheologice din sectorul V al cetatii Capidava (Campaniile din anii 1975, 1976 si 1978), MCA, 13, 1979, p. 175-178.
COVACEF 1983 = Z. COVACEF, Cercetarile din sectorul V al cetatii Capidava, MCA, 15, 1983, p. 361-366.
CHELUTA-GEORGESCU 1979 = N. CHELUTA-GEORGESCU, Cercetari efectuate in necropola romana (Capidava 1978). Raport preliminar, MCA, 13, 1979, p. 179-182.
COVACEF 1995 = Zaharia COVACEF, 22. Capidava, jud. Constanta. A. Sectorul V al cetatii, in in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 1994, A XXIX-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Cluj-Napoca, 11-14 mai 1995, p. 17.
COVACEF 1996 = Zaharia COVACEF, 26. Capidava. Sectorul estic al cetatii, in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 1995, A XXX-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Braila, 2-5 mai 1996, p. 21-22.
COVACEF, PAPASIMA 1996 = Zaharia COVACEF, Tudor PAPASIMA, 40. Capidava. Sector V, Sector I, in Situri arheologice cercetate in perioada 1983-1992, Comisia Nationala de Arheologie, Muzeul Brailei, Braila, 1996, p. 25.
COVACEF 1997a = Zaharia COVACEF, 16. Capidava. Sectorul estic, in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 1996, A XXXI-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Bucuresti, 12-15 iunie 1997, p. 9.
COVACEF 1997b = Zaharia COVACEF, 14. Capidava, jud. Constanta. I. Sectorul V al cetatii, in Cronica cercetarilor arheologice 1983-1992, A XXXI-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Bucuresti, 12-15 iunie 1997, p. 19-21.
COVACEF 1998 = Zaharia COVACEF, 12. Capidava. Sectorul estic, in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 1997, A XXXII-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Calarasi, 20-24 mai 1998, p. 12-13.
COVACEF 1999 = Zaharia COVACEF, 23. Capidava. I. Sectorul estic, in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 1998, A XXXIII-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Vaslui, 30 iunie – 4 iulie 1999, p. 22.
COVACEF, DOBRINESCU 2000 = Zaharia COVACEF, Catalin DOBRINESCU, 31. Capidava. I. Sectorul de est al cetatii, in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 1999, A XXXIV-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Deva, 24-28 mai 2000, CIMEC, 2000, p. 26.
DOBRINESCU 2004 = Catalin DOBRINESCU, 45. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta. Punct „La Bursuci”, in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 2003, A XXXVIII-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Cluj-Napoca, 26 – 29 mai 2004, CIMEC, 2004, p. 70, pl. 15.2.
DOBRINESCU 2007 = Catalin DOBRINESCU, 50. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta, punct „La Bursuci”, în Cronica cercetarilor arheologice din RomAnia. Campania 2006, A XLVI-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Tulcea, 29 mai – 1 iunie 2007, Ministerul Culturii si Cultelor, Directia Generala Patrimoniu Cultural National / Directia Monumente Istorice si Arheologie, cIMec, 2007, p. 113.
DOBRINESCU, VOINEA, CARPUS 2005 = Catalin DOBRINESCU, Valentina Voinea, Leonid CARPUS, 62. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta. Punct „La Bursuci”, in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 2004, A XXXVII-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Jupiter-Mangalia, 25 – 28 mai 2005, CIMEC, 2005, p. 99-100.
FLORESCU GR. 1927-1932 = Gr. FLORESCU, Fouilles et recherches archéologiques à Calachioi (Capidava ?), Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 483-515.
FLORESCU GR. 1935-1936 = Gr. FLORESCU, Fouilles archéologiques de Capidava. 1928-1936, Dacia, V-VI, 1935-1936, p. 351-386.
FLORESCU GR. 1937-1940 = Gr. FLORESCU, Fouilles archéologiques de Capidava. 1937-1940, Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 345-351.
FLORESCU GR. 1945-1947 = Gr. FLORESCU, Fouilles archéologiques de Capidava. 1940-1945, Dacia, XI-XII, 1945-1947, p. 209-220.
FLORESCU GR. 1949 = Gr. FLORESCU, Sapaturile arheologice de la Capidava (1948), in Studii. Revista de stiinta si filosofie, II, 1, 1949, p. 130-131.
FLORESCU GR., CONSTANTINESCU, DIACONU, DAVIDESCU, FLORESCU R., SIMION 1959a = Gr. FLORESCU, Stefan CONSTANTINESCU, P. DIACONU, Misu DAVIDESCU, Radu FLORESCU, Gavrila SIMION, Capidava. Raport asupra activitatii arheologice din 1956, MCA, 5, 1959, p. 555-559.
FLORESCU GR., FLORESCU R. 1959b = Gr. FLORESCU, R. FLORESCU (Fl. ANASTASIU, D. VaLCEANU, T. MATEESCU, DINU TEODORESCU, P. MUNTEANU), Sapaturile arheologice de la Capidava, MCA, 6, 1959, p. 617-627.
FLORESCU GR., FLORESCU R., CEACALOPOL Gl. 1961 = Gr. FLORESCU, R. FLORESCU, Gl. CEACALOPOL, Sapaturile arheologice de la Capidava (1958), MCA, 7, 1961, p. 571-579.
FLORESCU GR., FLORESCU R., CEACALOPOL Gl. 1962 = Gr. FLORESCU, R. FLORESCU, Gl. CEACALOPOL, Sapaturile arheologice de la Capidava, MCA, 8, 1962, p. 693-704.
FLORESCU, MATEI, OPRIS, COVACEF, DOBRINESCU, MIRON 2001 = Radu FLORESCU, Cristian MATEI, Ioan C. OPRIS, Zaharia COVACEF, Catalin DOBRINESCU, Costin MIRON, 35. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta. Sector basilical; Sectoarele III si VI; Sectorul de E (V si IV); Sectorul de SV al castrului, in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 2000, A XXXV-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Suceava, 23-27 mai 2001, CIMEC, 2001, p. 52-57.
FLORESCU, MATEI, OPRIS, MIRON, COVACEF, TIPLIC 2002 = Radu FLORESCU, Cristian MATEI, Ioan C. OPRIS, Costin MIRON, Zaharia COVACEF, Marian TIPLIC, 49. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta. Sectorul I; Sectorul III / VI; Sectorul VII; Sectorul V / IV; Sectorul extramuran VIII; Sectorul estic, in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 2001, A XXXVI-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Buzias, 28 mai – 1 iunie 2002, CIMEC, 2002, p. 81-85, pl. 32-33.
FLORESCU, MATEI, OPRIS, COVACEF, DOBRINESCU, MIRON, TIPLIC 2003 = Radu FLORESCU, Cristian MATEI, Ioan C. OPRIS, Zaharia COVACEF, Catalin Dobrinescu, Costin MIRON, Marian TIPLIC, 42. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta. Sectorul I; Sectorul III / VI; Sectorul estic; Sectorul VII; Sectorul extramuran VIII;, in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 2002, A XXXVII-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Covasna, 2 – 6 iunie 2003, CIMEC, 2003, p. 71-74, pl. 30.
MATEI, COVACEF, OPRIS, MIRON, TIPLIC 2004 = Cristian MATEI, Zaharia COVACEF, Ioan C. OPRIS, Costin MIRON, Marian TIPLIC, 44. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta. Sectorul I; Sector est; Sector VI; Sector VII; Sectorul VIII (medieval) extramuros, in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 2003, A XXXVIII-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Cluj-Napoca, 26 – 29 mai 2004, CIMEC, 2004, p. 65-70, pl. 15.1.
OPRIS, COVACEF, MIRON, PINTER, URDUZIA, CONSTANTIN, ALEXANDRU, DOBRINESCU 2006 = Ioan C. OPRIS, Zaharia COVACEF, Costin MIRON, Zeno K. PINTER, Claudia URDUZIA, Robert CONSTANTIN, Nicolae ALEXANDRU, Ionut Catalin DOBRINESCU, 50. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta. Sectorul de Est intra muros; Sectorul VI intra muros; Sectorul VII intra muros; Sectorul VIII extramuran; Sector X (Terme); Punctul „La Bursuci”, în Cronica cercetarilor arheologice. Campania 2005, A XL-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Constanta, 31 mai – 3 iunie 2006, CIMEC, 2006, p. 111-116, pl. 17-18.
OPRIS, COVACEF, POTARNICHE, MIRON, PINTER, URDUZIA, GANDILA, BALASESCU, RADU, BELDIMAN, SCURTU 2007 = Ioan C. OPRIS, Z. COVACEF, T. POTARNICHE, C. MIRON, Z. PINTER, Cl. URDUZIA, A. GANDILA, A. BALASESCU, V. RADU, C. BELDIMAN, Fl. SCURTU 2007, 49. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta, în Cronica cercetarilor arheologice din RomAnia. Campania 2006, A XLVI-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Tulcea, 29 mai – 1 iunie 2007, Ministerul Culturii si Cultelor, Directia Generala Patrimoniu Cultural National / Directia Monumente Istorice si Arheologie, cIMec, 2007, p. 101-113, pl. 22-23.
OPRIS, COVACEF, POTARNICHE, RATIU, STOIAN, ENE, MIRON, PINTER, TIPLIC, URDUZIA, DOBRINESCU, STEFAN, DUTESCU 2008 = Ioan C. OPRIS, 32. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta, Punct: Cetate, La Bursuci in Cronica cercetarilor arheologice din România. Campania 2007, A XLVII-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Iasi, 14 – 17 mai 2008, Ministerul Culturii si Cultelor, Directia Generala Patrimoniu Cultural National / Directia Monumente Istorice si Arheologie, cIMec, 2008, p. 81-82; Zaharia COVACEF, Tiberiu POTARNICHE, Sectorul de est (sectoarele II, IV, V intra muros), p. 82-84, pl. 17 = p. 355; Ioan C. OPRIS, Alexandru RATIU, Gabriel STOIAN, Daniel ENE, Sector III, VI intra muros, p. 83-85, pl. 18 = p. 356 (pl. I-V, in varianta electronica si online la www.cimec.ro); Costin MIRON, Sector VII intra muros, p. 84-85; Zeno PINTER, Ioan Marian TIPLIC, Claudia URDUZIA, Sectorul VIII (extra muros), p. 85-86; Catalin DOBRINESCU, Sectorul X extra muros, p. 86-87; Ioan C. OPRIS, Dan STEFAN, Maria Magdalena DUTESCU, Territorium Capidavense – cercetari de suprafata, p. 87-89, pl. 19 = p. 357 (pl. 1-5, in varianta electronica si online la www.cimec.ro); Catalin DOBRINESCU, Capidava – La Bursuci, p. 89.
OPRIS, ACHIM, ENE, RATIU, STOIAN, COVACEF, POTARNICHE, MIRON, PINTER, URDUZIA, DOBRINESCU 2009 = Ioan C. OPRIS, 13. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta. Punct: Cetate, in Cronica cercetarilor arheologice din România/ Campania 2008 – A XLIII-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Târgoviste, 27-30 mai 2009, CNMCD-CIMEC, Târgoviste, 2009 = Valachica, 21-22, 2008-2009, p. 82-84; Irina Adriana ACHIM, Ioan C. OPRIS, Sector I intra muros – Bazilica paleocrestina, p. 84-85; Daniel ENE, Sector I intra muros, p. 85-86; Ioan C. OPRIS, Al. RATIU, G. STOIAN, Sector III intra muros, p. 86-87; Zaharia COVACEF, Tiberiu POTARNICHE, Sectorul de est (sectoarele II, IV, V intra muros), p. 87-89; Costin MIRON, Sector VII intra muros, p. 89; Zeno PINTER, Claudia URDUZIA, Sectorul VIII (extra muros), p. 89-90; Catalin DOBRINESCU, Tiberiu POTARNICHE, Sectorul X extra muros, p. 90-91.
OPRIS, ACHIM, MUNTEANU, ENE, COVACEF, POTARNICHE, RATIU, STOIAN, PINTER, URDUZIA, DOBRINESCU, MIRON, STEFAN, STEFAN, BELDIMAN, SZTANCS 2010 = Ioan C. OPRIS, Capidava, com. Topalu, jud. Constanta. Punct: Cetate, in Cronica cercetarilor arheologice din România/ Campania 2009 – A XLIV-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Suceava, 27-30 mai 2010, Muzeul National de Istorie a României, 2010, p. 40; Irina Adriana ACHIM, Ioan C. OPRIS, Fl. MUNTEANU, Sector I intra muros – Biserica din coltul de NE al cetatii, p. 41-42; Daniel ENE, Ioan C. OPRIS, Sector I intra muros – Incinta mediobizantina si spatiul de locuire intramurana aferent acesteia, p. 42-43; Zaharia COVACEF, Tiberiu POTARNICHE, Sectorul de E (Sectoarele II, IV, V intra muros), p. 43-44; Ioan C. OPRIS, Al. RATIU, Sector III intra muros – cladirea C1/1994, p. 44-45; Ioan C. OPRIS, Gabriel STOIAN, Florin MUNTEANU, Sector III intra muros – via principalis, p. 45-46; Zeno Karl PINTER, Claudia URDUZIA, Sectorul VIII (extra muros) – platoul din partea de S si E a cetatii, pe suprafata promontoriului natural al rezervatiei arheologice, p. 46-47; Catalin DOBRINESCU, Tiberiu POTARNICHE, Costin MIRON, Sectorul X – Extramuros, p. 47; Dan STEFAN, Maria Magdalena STEFAN, Cercetari interdisciplinare, p. 47-48; Corneliu BELDIMAN, Diana-Maria SZTANCS, Industria materiilor dure animale, p. 48-50.
OPRIS, ACHIM, IONESCU, MUNTEANU, ENE, COVACEF, POTARNICHE, RATIU, STOIAN, PINTER, URDUZIA, DOBRINESCU 2011 = Ioan C. OPRIS, 8. Capidava. Cetate, in Cronica cercetarilor arheologice din România. Campania 2010, A XLV-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Sibiu, 26-29 mai 2011, Muzeul National Brukenthal, Sibiu, 2011, p. 23-24; Irina ACHIM, Ioan C. OPRIS, Clara IONESCU, Florentin MUNTEANU, Sectorul I intra muros. Biserica din coltul de nord-est al cetatii romano-bizantine, p. 24-27; Ioan C. OPRIS, Daniel ENE, Sectorul I intra muros - Carourile J55, J56 si zidul de incinta medieval (sondajul din 2009 in caroul J 57), p. 27-28; Zaharia COVACEF, Tiberiu POTARNICHE, Sectorul de E intra muros (Sectoarele II, IV, V), p. 28-29; Ioan C. OPRIS, Al. RATIU, G. STOIAN, Florentin MUNTEANU, Sectorul III intra muros - Cladirea C1 si via principalis, p. 29-31; Zeno Karl PINTER, Claudia URDUZIA, Sectorul VIII (extra muros), p. 31-32; Catalin DOBRINESCU, Sectorul X extra muros (N – necropola), p. 32-33 (vezi http://www.cimec.ro/Arheologie/Cronica-cercetarilor-arheologice-campania-2010.pdf).
OPRIS, MATEI, COVACEF, MIRON 2005 = Ioan C. OPRIS, Cristian MATEI, Zaharia COVACEF, Costin MIRON, 61. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta. Sectorul I; Sectorul de est; Sectorul VI, in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 2004, A XXXVII-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Jupiter-Mangalia, 25 – 28 mai 2005, CIMEC, 2005, p. 94-98, pl. 8.
OPRIS, RATIU, STOIAN, MUNTEANU, COVACEF, POTARNICHE, PINTER, URDUZIA, DOBRINESCU, HERLEA 2012 = Ioan C. OPRIS, 7. Capidava, Cronica cercetarilor arheologice din România. Campania 2011, A XLVI-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Târgu-Mures, 23-26 mai 2012, Institutul National al Patrimoniului, Bucuresti, 2012, p. 28-29; Ioan C. OPRIS, Al. RATIU, G. STOIAN, Florentin MUNTEANU, Sectorul III. Cladirea C 1/1994, C 2/ 2011 si via principalis, p. 29-31 + pl. 7.1-2, p. 366; Zaharia COVACEF, Tiberiu POTARNICHE, Sectorul de est, p. 31-32; Zeno PINTER, Claudia URDUZIA, Sectorul VIII extra muros, p. 32-33; Catalin DOBRINESCU, Simona HERLEA, Sectorul X extra muros, p. 33-34, pl. 17.1 = p. 367.
OPRIS, RATIU, STOIAN, MUNTEANU, COVACEF, POTARNICHE, PINTER, URDUZIA 2013 = Ioan C. OPRIS, 8. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta. Punct: Cetate, Cronica cercetarilor arheologice din România. Campania 2012, A XLVII-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Craiova, 27-30 mai 2013, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Institutul National al Patrimoniului, Iasi, 2013, p. 30; Ioan C. OPRIS, Al. RATIU, G. STOIAN, Capidava 2012 – sectorul III – Cladirea C 2/2011 si via principalis, p. 30-32; Ioan C. OPRIS, Fl. MUNTEANU, Via principalis. Campania august 2012, p. 32-33 + pl. 7-8 = p. 309-310; Z. COVACEF, Tiberiu POTARNICHE, Capidava 2012 – Sectorul de est (sectoarele II, IV, V intra muros), p. 33-34; Zeno PINTER, Claudia URDUZIA, Cercetari arheologice la fortificatia medievala de la Capidava. Sectorul VIII extra muros - campania 2012, p. 34-35.
OPRIS, RATIU, DUCA, DOBRINESCU, PINTER, URDUZIA, KELEMEN, CORNEANU, ROMAN 2014 = Ioan C. OPRIS si colab., 21. Sat Capidava, com. Topalu, jud. Constanta, punct: Cetate, in Cronica cercetarilor arheologice din România, Campania 2013, A XLVIII-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Oradea, 5 -7 iunie 2014, Ministerul Culturii, Comisia Nationala de Arheologie – Directia Patrimoniu Cultural, Muzeul Tarii Crisurilor – Oradea, 2014, p. 34-35; Ioan C. OPRIS, Al. RATIU, M. DUCA, Capidava 2013 – sectoarele III, VI, VII intra muros. Cladirea C2/2011, via principalis, S 1/ 2004, http://patrimoniu.gov.ro, p. 35-36, fig. 1-14 = p. 270-275; Catalin DOBRINESCU, Zeno PINTER, Claudia URDUZIA, Beatrice KELEMEN, Sebastian CORNEANU, Delia ROMAN, Punct: Sector X extra muros, p. 36-37, fig. 16-23 = p. 276-280.
OPRIS, RATIU, DUCA, POTARNICHE, DOBRINESCU, PINTER, URDUZIA, KELEMEN 2015 = Ioan C. OPRIS, 19. Capidava, com. Topalu, sat Capidava, jud. Constanta. Punctul ”Cetate”, in Cronica cercetarilor arheologice din România 2015 – campania 2014, A XLIX-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Pitesti, 28-30 mai 2015, Muzeul Judetean Arges, p. 47; Ioan C. OPRIS, Al. RATIU, M. DUCA, Sector III, VII, intra muros, p. 48-49, 341-343 (= fig. 1-6); Tib. POTARNICHE, Ioan C. OPRIS, 20. Capidava, com. Topalu, sat Capidava, jud. Constanta, Punct: Sectorul de est, p. 49-50, 344-345 (= fig. 1-6); Catalin DOBRINESCU, Zeno Karl PINTER, Claudia URDUZIA, Beatrice KELEMEN, 21. Capidava, com. Topalu, sat Capidava, jud. Constanta, Punct: Sectorul X extramuros, p. 50-51, 346-347 (= fig. 1-4)
OPRIS, STEFAN, DUTESCU 2007= Ioan C. OPRIS, D. STEFAN, Maria Magdalena DUTESCU, 51. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta, punct „Valea Vlahcanara”, în Cronica cercetarilor arheologice din RomAnia. Campania 2006, A XLVI-a Sesiune Nationala de Rapoarte Arheologice, Tulcea, 29 mai – 1 iunie 2007, Ministerul Culturii si Cultelor, Directia Generala Patrimoniu Cultural National / Directia Monumente Istorice si Arheologie, cIMec, 2007, p. 113-114, pl. 23.
PAPASIMA, OPRIS, COVACEF, MATEI, GEORGESCU 1994 = Tudor PAPASIMA, Ioan Carol OPRIS, Zaharia COVACEF, Cristian MATEI, Valeriu Georgescu, 23. Capidava. Sectorul I, III, V, IX – „Port”, X – „Terme”, in Cronica cercetarilor arheologice. Campania 1993, A XXVIII-a Sesiune nationala de rapoarte arheologice, Satu Mare, 12-15 mai 1994, p. 12-14.
PaRVAN 1913 = V. PaRVAN, Descoperiri noua in Scythia Minor, AAR, 1913, p. 467-478.
sus

Publicatii electronice
www.capidava.ro – site internet al santierului arheologic Capidava (com. Topalu, jud. Constanta).
www.cimec.ro – site internet al Institutului pentru Memorie Culturala al Ministerului Culturii si Cultelor (CIMEC), unde este gazduita si pagina pentru santierul arheologic Capidava. Vezi tot acolo si pagina Arhive digitale ale Institului de Arheologie Vasile Parvan (Muzeul National de Antichitati): text, fotografii de arhiva si legenda acestora, despre sapaturile antebelice de la Capidava (autor Ioan I.C. Opris). Pe acelasi site pot fi consultate si rapoartele de sapatura sistematica la Capidava din ultimii ani, în forma exhaustiva (cu toata ilustratia aferenta).
TEODOR E.S. 2001 = E.S. Teodor, Ceramica din Muntenia de la sfarsitul veacului al V-lea pana la mijlocul sec. al VII-lea, teza de doctorat (coordonator stiintific Dan Ghe. TEODOR), Universitatea din Iasi, 2001, in special Cap. 5: Referinta sincronica. 5.2. Ceramica arealelor periferice. 5.2.8. Ceramica arhaica in mediu roman (Capidava). Poate fi consultata pe site-ul Muzeului National de Istorie a Romaniei din Bucuresti, la adresa www.mnir.ro


Actualizare martie 2016 (dr. Ioan C. Opris)

Copyright © 2007-2009, www.capidava.ro, Toate drepturile rezervate
Site dezvoltat de EEU Software Warning
Warning

   This software is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction or distribution of any information contained in this website may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent.

   However, information from capidava.ro may be reproduced in a website, e-zine, CD-ROM, book, magazine, etc. so long as the above information is included in full, including the link back to this website. Please e-mail at ioan.opris@capidava.ro , before using any information.